کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی

بازدید : 1312 - ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - رویدادها و سمینارها
کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی
کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی

محور های همایش

کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی

محورهای همایش :

 • مباحث نوین در حوزه علوم اسلامی
 • علوم انسانی اسلامی
 • الگو های مطلوب مقام معظم رهبری در چشم انداز تمدن نوین اسلامی
 • واژه پژوهی در علوم اسلامی
 • ولایت در اندیشه اسلامی
 • تقریب مذاهب و وحدت اسلامی
 • اسلام و سلامت روان
 • وقف در اسلام
 • عفاف و حجاب در اسلام
 • معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی
 • مدیریت شهری و شهر اسلامی
 • فرهنگ، کالبد و محیط در معماری و شهر اسلامی
 • حکمت اسلامی در هنر و معماری
 • هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی
 • بحران های ژِِِئوپلیتیکی جهان اسلام

برچسب ها

هیچ برچسبی مرتبط با این خبر وجود ندارد