اولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی

بازدید : 1339 - ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - رویدادها و سمینارها
اولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی
اولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی

محور های همایش

اولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی

محورهای همایش :

  • روانشناسی (کلیه گرایش ها)
  • مشاوره (کلیه گرایش ها)
  • مدیریت (کلیه گرایش ها) و مدیریت اسلامی
  • اقتصاد و اقتصاد اسلامی
  • تربیت بدنی و علوم ورزشی (کلیه گرایش ها)
  • فقه و حقوق اسلامی
  • جامعه شناسی و علوم سیاسی
  • مطالعات خانواده
  • علوم سیاسی و جامعه شناسی
  • فلسفه و معارف اسلامی

برچسب ها

هیچ برچسبی مرتبط با این خبر وجود ندارد